#Priser

Här nedan ser du några exempel på priser för våra dykutfärder.
Har du andra önskemål om utfärder kontakta oss så syr vi ihop din trip gemensamt.

Vid dykutfärder tar vi minst 2 och max 4 dykare i ribbåten.
Max dyktid 60 minuter om inte annat överenskommits.

Dykutfärd Vättern från Motala.

Dykutfärd Vättern ett dyk 350 kr

Dykutfärd Vättern. Två dyk 550 kr

Dykutfärd Hantverkspråmen Norra Öland. Maxdjup ca 20m

Ett dyk 350 kr
Avgång från Nabbelund

Två dyk 550 kr
Avgång från Nabbelund
(Ytintervall ombord vid Trollskogens kust)

 

Dykutfärd Skriner, Blå Jungfrun. Maxdjup ca 30m

Ett dyk 550 kr
Avgång Byxelkrok/Byrum

Två dyk 700 kr
Avgång byxelkrok/byrum
(Ytintervall på Blå Jungfrun)

Båtutfärd från 200 krBåtutfärd utmed Ölands norra kust

Beroende på hur långt och hur länge vi kör justeras priset, 200kr/ person är ett riktpris för ca 1 timme

 

 

Boka dig här